home
     gedachtegang      metastaseziekte      contact


 

Welkom op de site van Ron Gabeler

Graag wil ik mij eerst aan u voorstellen. Sinds 1975 werkte ik als huisarts en in 2007 ben ik met de praktijk gestopt in verband met vervroegde pensionering.

Naast mijn werk als huisarts heb ik mij bezig gehouden met palliatieve geneeskunde. Dit houdt in: behandeling van de symptomen van patiŽnten die lijden aan de ziekte kanker en die uitbehandeld zijn.

Verder ben ik ook  SCEN arts geweest. Voor de duidelijkheid, dat is een arts die collega's kunnen raadplegen in verband met euthanasie.

Tijdens mijn beroep  heb ik veel te maken gehad met de door iedereen gevreesde ziekte kanker. De angst voor uitzaaiingen (metastase) van de  kankercellen door het lichaam is aanzienlijk. De ziekte kanker heeft mijn denken sterk beÔnvloed. Ik heb mij daar helemaal in verdiept en het laat mij niet los! Tevens heb ik  de nodige wetenschappelijke literatuur bestudeerd.

Vanaf 2009 kwam er een gedachtegang bij mij op. De oplossing van de metastaseziekte gebaseerd op een ingeving, die leidt tot een uitgewerkt idee.
Mijn doel is om dit onder de aandacht van de wetenschappers te brengen en dat dit gaat leiden tot verder onderzoek. Na diverse pogingen mijnerzijds om wetenschappers zover te krijgen mijn uitgewerkte idee nader te onderzoeken, stuit ik op een muur van mogelijke onwil. Ik kan hun gedachtegang volkomen begrijpen; wat kan een huisarts nog aan het kankerprobleem toevoegen!
Ik hoop hiermee ook een steentje te kunnen bijdragen aan de oplossing van de gevreesde ziekte.

Met mijn uitgewerkte idee, die nog niet door de wetenschap is onderzocht, wil ik de mensonterende chemotherapie in een ander daglicht plaatsen. Deze behandelwijze wordt, naast chirurgie en radiotherapie, nog steeds gezien als het middel om deze ziekte tot staan te brengen.

De bedoeling van mijn site is om reacties te krijgen van een ieder die hierin geÔnteresseerd is.

Ik zie uw reacties met veel interesse tegemoet.