home
     gedachtegang      metastaseziekte      contact

 


Mijn gedachtegang

Jaren geleden kwam na een ingeving het idee bij mij op  hoe het probleem van kanker, en dan voornamelijk het metastaseren van de kankercellen, aan te pakken.  Metastasen zijn  uitzaaiingen van kankercellen door de rest van het lichaam.
Het verbaast mij nog steeds dat onze eigen lichaamscellen kunnen veranderen in kwaadaardige cellen, en vervolgens elders in het lichaam een verwoestend en levensbedreigend effect kunnen uitoefenen. Wat heeft het leven, de natuur, met ons voor zou je kunnen zeggen. 

In mijn denken ga ik ervan uit dat het lichaam ons beschermt tegen gevaren van buiten af. In de meeste gevallen is dat ook zo. Echter, lichaamscellen zijn onderhevig aan factoren die het DNA, waar ons erfelijk materiaal opgeslagen ligt, schade zou kunnen toebrengen. Deze factoren zijn onder meer zonnestralen, chemische stoffen, gassen, rook, vervuiling, allerlei soorten stralen en nog veel meer zaken. Wij lopen risico om kanker te krijgen en vaak overkomt het je.

Wel kunnen wij het risico doen verkleinen door bv gezond te eten, te bewegen, minder alcohol te drinken, niet te roken, en stress te vermijden. Kortom, we kunnen zelf een bijdrage leveren aan het verhogen van onze weerstand tegen allerlei ziekten.

De erfelijke vormen van kanker worden via genetische overdracht aan de nakomelingen doorgegeven. Het immuunsysteem heeft eigenschappen in zich om lichaamsvreemd materiaal (zoals kankercellen) aan te vallen en op te ruimen. Het overgrote deel van het beschadigde genetisch materiaal, gelegen in de kern van de cel, wordt door bepaalde genen  [de reparatiegenen] weer hersteld, zodat de cel niet kan veranderen in een kwaadaardige cel. Het lichaam heeft dus met het immuun- en het genetische systeem een gedeeltelijk zelfhelende functie.

Komt het zover dat er zich kankercellen in ons lichaam ontwikkelen en de diagnose  kanker gesteld wordt, dan breekt er een periode van verbazing, onbegrip, woede, verdriet en angst aan.Er treedt een onzekere periode aan,waarbij de vraag van de zingeving van het leven veel gesteld wordt. Hoe verder te gaan met het leven?
Met de desbetreffende specialisten worden afspraken gemaakt voor verder onderzoek en behandeling.
Heel veel vragen komen bij je op, o.a is de kanker uitgezaaid, wat gebeurt er dan met me? Misschien zijn er mensen in je omgeving die ongewild, maar goed bedoelde adviezen geven, waardoor de onzekerheid alleen maar toeneemt.

Tegenwoordig wordt ervan uit gegaan, dat voor elk type kanker een individuele behandeling op maat mogelijk is. Daar is natuurlijk niets mis mee. Dit kan leiden tot onbegrip. Namelijk waarom wordt er bij de ťťn wel en bij de ander niet besloten een operatie te doen. Waarom wel bestraling of chemotherapie bij dezelfde type kanker ?
Natuurlijk is het van groot belang dat de specialist duidelijk en volledig is met zijn informatie! Hij dient ten allen tijde zowel de voor- als de nadelen van de behandeling aan te geven. Vanzelfsprekend komt de vraag van mee beslissen over de aanpak naar voren, mag ik mee beslissen en wie heeft het uiteindelijk voor het zeggen.

De beslissing dat een operatie nodig is, leidt niet direct tot onenigheid of twijfel, echter wel het krijgen van chemotherapie?!

Uit  onderzoeken in het verleden kwam naar voren dat de specialist de beslissing nam over het wel of niet krijgen van chemotherapie. Maar de mondigheid van de patiŽnt is de laatste tijd toegenomen.
Dit heeft tot een kentering geleid die het tegenovergestelde beweert, namelijk autonomie.
Autonomie, het recht op een eigen beslissing. Controle over je eigen lichaam en leven bij de behandeling van kanker.
In de wet WGBO ( Wet Geneeskundige Behandeling en Onderzoek) staat omschreven dat de beslissing bij de patiŽnt ligt, nadat er voldoende informatie van de specialist is verkregen over de mogelijkheden en consequenties van de behandeling. 

Mijn inzet om de metastase onder de aandacht te brengen is het gevolg van een gedachtegang .
Een idee hoe het probleem van metastasecellen zou kunnen ontstaan Een andere ingang dan tot nu toe door de wetenschap is bekeken.

Ik heb dit uitgewerkt in een model dat voor wetenschappelijk onderzoek bestemd is. Het is nu aan de wetenschap om daar gehoor aan te geven.

Voor vragen kunt u mij een e-mail sturen.